ΑΦΙΣΕΣ 4χρωμες, 90γρ. velvet ή illustration χαρτί, 1 όψη εκτύπωση

Σχήμα 33×48 Σχήμα 50×70 Σχήμα 61×86 Σχήμα 70×100
200 τεμάχια = 45 € 500 τεμάχια = 190 € 500 τεμάχια = 210 € 500 τεμάχια = 230 €
500 τεμάχια = 100 € 1.000 τεμάχια = 230 € 1.000 τεμάχια = 250 € 1.000 τεμάχια = 270 €
 1.000 τεμάχια = 170 € 2.000 τεμάχια = 290 € 2.000 τεμάχια = 320 € 2.000 τεμάχια = 370 €

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (παράδοση και αυθημερόν)

ΑΦΙΣΕΣ 4χρωμες, 280γρ. χαρτόνι κουσέ, 1 όψη εκτύπωση

Σχήμα 50×70 Σχήμα 61×86 Σχήμα 70×100
500 τεμάχια = 230 € 500 τεμάχια = 250 € 500 τεμάχια = 290 €
1.000 τεμάχια = 300 € 1.000 τεμάχια = 320 € 1.000 τεμάχια = 380 €
2.000 τεμάχια = 380 € 2.000 τεμάχια = 420 € 2.000 τεμάχια = 550 €

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (παράδοση και αυθημερόν)

ΕΤΑΙΡΙΚΑ FOLDER 4χρωμα, 300γρ. velvet ή illustration χαρτί, 1 όψη εκτύπωση και πλαστικοποίηση

για έντυπα σχήματος Α4
500 τεμάχια = 370 €
1.000 τεμάχια = 470 €
2.000 τεμάχια = 680 €
3.000 τεμάχια = 860 €

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.